Buổi đào tạo cùng hãng Radisen

Buổi đào tạo về phần mềm dùng cho tấm nhận ảnh X-quang "DiruxVue" của hãng Radisen với Công ty Tất Thành đã diễn ra vào ngày 17 tháng 07 năm 2023. Buổi đào tạo này nhằm giới thiệu và cung cấp kiến thức về phần mềm DiruxVue dùng cho tấm nhận ảnh X-quang cho nhân viên của Công ty Tất Thành.

Buổi đào tạo đã được tổ chức tại phòng traning của công ty Tất Thành. Đại diện từ hãng Radisen đã đến và trình bày về tính năng, lợi ích và cách sử dụng phần mềm DiruxVue. Họ đã giới thiệu về khả năng tạo ra hình ảnh X-quang chất lượng cao và đáng tin cậy, đồng thời cung cấp một giao diện dễ sử dụng và tiện ích cho việc chẩn đoán và phân tích.