Đốt u tuyến giáp bằng sóng cao tần

Kim sinh thiết lõi

Chúng tôi cung cấp các dòng kim sinh thiết lõi hiện đại: Kinh sinh thiết lõi tự động và bán tự động.

Liên hệ 0912 194 775 để có giá tốt

Sản phẩm kim sinh thiết lõi của chúng tôi cung cấp