Dao mổ điện cao tần DOCTANZ 300 Plus

Dao mổ điện cao tần DOCTANZ 300 Plus

Hãng sản xuất :

Bảo hành :

Tình trạng : Hết Hàng

Giá : Liên hệ
Thông số kỹ thuật

 

- Nguồn điện cung cấp

110V/220V, 50/60Hz

* Chế độ cắt đơn cực:

 

- Cắt tinh

Công suất ra 300W tại 300Ω, Tần số ra 400 kHz

- Cắt trộn I

Công suất ra 230W tại 300Ω, Tần số ra 400 kHz

- Cắt trộn II

Công suất ra 1800W tại 300Ω, Tần số ra 400 kHz

- Cắt trộn III

Công suất ra 120W tại 300Ω, Tần số ra 400 kHz

* Chế độ cầm máu đơn cực:

 

- Tiếp xúc

Công suất ra 100W tại 300Ω, Tần số ra 400 kHz

- Phun

Công suất ra 80W tại 300Ω, Tần số ra 400 kHz

* Chế độ cắt lưỡng cực:

 

- Cắt lưỡng cực

Công suất ra 80W tại 200Ω, Tần số ra 400 kHz

- Cắt trộn lưỡng cực

Công suất ra 80W tại 200Ω, Tần số ra 400 kHz

* Chế độ cầm máu lưỡng cực:

 

- Tiêu chuẩn, Tự động, bắt buộc

Công suất ra 80W tại 100Ω, Tần số ra 400 kHz

Sản phẩm liên quan
Dao mổ điện IDS - 300
Liên hệ (Đã bao gồm VAT)
Dao mổ điện cao tần AARON 3250
Liên hệ (Đã bao gồm VAT)
Dao mổ điện cao tần FORCE FX
Liên hệ (Đã bao gồm VAT)